Плаќање

Плаќањето за вашата нарачка може да се изврши во готово или со банкарска картичка по приемот. Не е потребно плаќање однапред.

Конечната цена на вашата нарачка ги вклучува трошоците за испорака, кои ќе ги обезбеди менаџерот на вашата сметка кога ќе ја потврдите вашата нарачка.

Процесот на купување

  • Внесете го вашето име и телефонски број во формуларот за нарачка.
  • Почекајте 5-15 минути за да одговорите на повикувачот.
  • Обезбедете го операторот со вашата адреса за испорака и целосно име.