Zásady ochrany osobných údajov pre pharmedplls.com

Na stránke PharMedPlls, ktorá je prístupná z adresy pharmedplls.com, je jednou z našich hlavných priorít ochrana osobných údajov našich návštevníkov. Tento dokument Zásady ochrany osobných údajov obsahuje typy informácií, ktoré zhromažďuje a zaznamenáva spoločnosť PharMedPlls, a spôsob ich použitia.

Ak máte ďalšie otázky alebo potrebujete viac informácií o našich Zásadách ochrany osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na naše online aktivity a platia pre návštevníkov našich webových stránok, pokiaľ ide o informácie, ktoré zdieľajú a/alebo zhromažďujú v spoločnosti PharMedPlls. Tieto zásady sa nevzťahujú na žiadne informácie zozbierané offline alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je táto webová stránka.

Súhlas

Používaním našej webovej stránky vyjadrujete súhlas s našimi zásadami ochrany osobných údajov a súhlasíte s ich podmienkami.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré vás žiadame poskytnúť, a dôvody, prečo vás žiadame o ich poskytnutie, vám budú objasnené v okamihu, keď vás požiadame o poskytnutie vašich osobných údajov.

Ak nás kontaktujete priamo, môžeme o vás získať ďalšie informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, obsah správy a/alebo príloh, ktoré nám môžete poslať, a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť.

Pri registrácii konta vás môžeme požiadať o vaše kontaktné údaje vrátane položiek, ako je meno, názov spoločnosti, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

Ako používame vaše informácie

Zhromaždené informácie používame rôznymi spôsobmi vrátane:

  • poskytovanie, prevádzku a údržbu našej webovej stránky
  • Zlepšovanie, prispôsobovanie a rozširovanie našej webovej stránky
  • Pochopiť a analyzovať, ako používate našu webovú lokalitu
  • Vyvíjať nové produkty, služby, funkcie a funkcie
  • Komunikovať s vami, buď priamo, alebo prostredníctvom niektorého z našich partnerov, vrátane zákazníckeho servisu, poskytovať vám aktualizácie a ďalšie informácie týkajúce sa webovej lokality a na marketingové a propagačné účely
  • posielať vám e-maily
  • vyhľadávať podvody a predchádzať im

Zaznamenávanie súborov

Spoločnosť PharMedPlls dodržiava štandardný postup používania protokolových súborov. Tieto súbory zaznamenávajú návštevníkov pri návšteve webových stránok. Robia to všetky hostingové spoločnosti a je to súčasť analytiky hostingových služieb. Informácie zhromaždené prostredníctvom súborov denníka zahŕňajú adresy internetového protokolu (IP), typ prehliadača, poskytovateľa internetových služieb (ISP), dátum a časovú pečiatku, odkazujúce/výstupné stránky a prípadne počet kliknutí. Tieto údaje nie sú spojené so žiadnymi informáciami, ktoré by umožňovali osobnú identifikáciu. Účelom týchto informácií je analýza trendov, správa webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov na webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií.

Súbory cookie a webové signály

Ako každá iná webová lokalita, aj PharMedPlls používa "Cookies". Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane predvolieb návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníkov a/alebo iných informácií.

Zásady ochrany osobných údajov reklamných partnerov

V tomto zozname nájdete zásady ochrany osobných údajov jednotlivých reklamných partnerov spoločnosti PharMedPlls.

Reklamné servery alebo reklamné siete tretích strán používajú technológie, ako sú súbory cookie, JavaScript alebo webové majáky, ktoré sa používajú v ich príslušných reklamách a odkazoch, ktoré sa zobrazujú na stránke PharMedPlls a ktoré sa odosielajú priamo do prehliadača používateľov. V takom prípade automaticky získajú vašu IP adresu. Tieto technológie sa používajú na meranie účinnosti ich reklamných kampaní a/alebo na prispôsobenie reklamného obsahu, ktorý sa zobrazuje na navštívených webových stránkach.

Upozorňujeme, že spoločnosť PharMedPlls nemá prístup k týmto súborom cookie, ktoré používajú inzerenti tretích strán, ani nad nimi nemá kontrolu.

Zásady ochrany osobných údajov tretích strán

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PharMedPlls sa nevzťahujú na iných inzerentov alebo webové stránky. Preto vám odporúčame, aby ste si pre podrobnejšie informácie prečítali príslušné Zásady ochrany osobných údajov týchto reklamných serverov tretích strán. Môžu obsahovať ich postupy a pokyny, ako sa odhlásiť z určitých možností.

Súbory cookie môžete zakázať prostredníctvom individuálnych možností prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o správe súborov cookie v konkrétnych webových prehliadačoch, nájdete ich na príslušných webových stránkach prehliadačov.

Práva na ochranu osobných údajov CCPA (nepredávajte moje osobné údaje)

Podľa zákona CCPA majú spotrebitelia okrem iných práv právo na:

požadovať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne osobné údaje, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.

požadovať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.

požadovať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Práva na ochranu údajov podľa nariadenia GDPR

Radi by sme sa uistili, že ste si plne vedomí všetkých svojich práv na ochranu údajov. Každý používateľ má právo na nasledujúce práva:

Právo na prístup - máte právo požiadať o kópie svojich osobných údajov. Za túto službu vám môžeme účtovať malý poplatok.

Právo na opravu - Máte právo požiadať nás o opravu akýchkoľvek informácií, o ktorých sa domnievate, že sú nepresné. Máte tiež právo požadovať, aby sme doplnili informácie, o ktorých sa domnievate, že sú neúplné.

Právo na vymazanie - Za určitých podmienok máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania - máte právo požiadať nás, aby sme za určitých podmienok obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov.

Právo namietať proti spracovaniu - Za určitých podmienok máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov - Máte právo požadovať, aby sme za určitých podmienok preniesli údaje, ktoré sme zhromaždili, inej organizácii alebo priamo vám.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak chcete uplatniť niektoré z týchto práv, kontaktujte nás.

Informácie o deťoch

Ďalšou súčasťou našich priorít je pridanie ochrany detí pri používaní internetu. Odporúčame rodičom a opatrovníkom, aby sledovali, zúčastňovali sa a/alebo monitorovali a usmerňovali ich aktivity online.

Spoločnosť PharMedPlls vedome nezhromažďuje žiadne osobné identifikačné údaje od detí mladších ako 13 rokov. Ak si myslíte, že vaše dieťa poskytlo takýto druh informácií na našej webovej lokalite, dôrazne vám odporúčame, aby ste nás okamžite kontaktovali a my urobíme všetko pre to, aby sme takéto informácie z našich záznamov okamžite odstránili.

Postopek nakupa

  • V obrazec za naročilo vpišite svoje ime in številko mobilnega telefona.
  • Počakajte od 5 do 15 minut, da se vam oglasi naš operater.
  • Operaterju sporočite svoj naslov za dostavo in ime in priimek.