Liên hệ

Email của chúng tôi: support@pharmedplls.com

Dịch vụ hỗ trợ chấp nhận các yêu cầu xung quanh đồng hồ vào các ngày trong tuần. Trả lời được gửi đến địa chỉ email mà từ đó tin nhắn được gửi.

Quy trình mua hàng

  • Nhập tên và số điện thoại di động của bạn trong mẫu đơn đặt hàng.
  • Chờ 5-15 phút cho nhà điều hành của chúng tôi để trả lời.
  • Cung cấp cho các nhà điều hành với địa chỉ vận chuyển của bạn và tên đầy đủ.