Thanh toán

Thanh toán cho đơn đặt hàng của bạn có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc bằng thẻ ngân hàng khi nhận được. Thanh toán trước là không cần thiết.

Chi phí cuối cùng của đơn đặt hàng của bạn bao gồm phí giao hàng, sẽ được cung cấp bởi người quản lý tài khoản của bạn khi bạn xác nhận đơn đặt hàng của mình.

Quy trình mua hàng

  • Nhập tên và số điện thoại di động của bạn trong mẫu đơn đặt hàng.
  • Chờ 5-15 phút cho nhà điều hành của chúng tôi để trả lời.
  • Cung cấp cho các nhà điều hành với địa chỉ vận chuyển của bạn và tên đầy đủ.